Hội thi "Xây dựng khu nội trú, phòng ở nội trú học sinh văn minh, thân thiện, sạch đẹp, an toàn"

       Tổng kết, trao giải Hội thi “Xây dựng khu nội trú, phòng ở nội trú học sinh văn minh, thân thiện, sạch đẹp, an toàn”

       Ngày 7/4/2023, phòng giáo dục và đào tạo Thành phố tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Xây dựng khu nội trú, phòng ở nội trú học sinh văn minh, thân thiện, sạch đẹp, an toàn”.

      Tham gia Hội thi có 5 đơn vị trường học, gồm: TH& THCS Kỳ Thượng; TH& THCS Đồng Sơn; TH& THCS Đồng Lâm 1; TH& THCS Đồng Lâm 2; Phổ thông DTNT Hoành Bồ. Hội thi được tổ chức từ cấp trường trong tháng 3/2023, với 100% phòng ở nội trú và 100% học sinh học sinh nội trú tham gia. Thi cấp Thành phố diễn ra trong 3 ngày, từ 28/3 đến hết 30/3.

       Qua Hội thi đã nâng cao ý thức cho học sinh, làm cho khu nội trú văn minh, sạch đẹp; nâng cao tinh thần làm chủ, tự quản, học tập và rèn luyện kỹ năng, cách ứng xử của học sinh trong tổ chức cuộc sống tập thể. Những phòng đạt giải trong Cuộc thi lần này thực sự là những phòng ở kiểu mẫu trong khu Nội trú, thúc đẩy phong trào trong xây dựng khu Nội trú sạch đẹp, an toàn, trật tự, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường.

      Tại Hội thi, BTC đã trao giải nhất tập thể cho trường TH& THCS Đồng Lâm 2, giải nhì cho trường TH&THCS Kỳ Thượng và trường Phổ thông DTNT Hoành Bồ, giải 3 cho trường TH& THCS Đồng Lâm 1 và giải khuyến khích cho trường TH& THCS Đồng Sơn. BTC cũng trao 25 giải tập thể phòng và các giải cá nhân cho các em dự thi phần thuyết trình, xử lý tình huống.

BT: Thu Trang.

https://drive.google.com/file/d/15C8i9p3XHcSE9hTcZ8XDEWIQ33eoLZvw/view?usp=share_link