Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước đối với các nhóm/lớp mầm non độc lập trên địa bàn thành phố

           Ngày 09/9/2023, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị thành phố Hạ Long, Phòng GD& ĐT thành phố chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng LĐ- TB&XH tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước đối với các nhóm/lớp mầm non độc lập trên địa bàn.

          Thành phần đại biểu dự tập huấn gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức văn hoá xã hội các xã, phường (có nhóm/lớp mầm non độc lập); đại diện lãnh đạo các trường mầm non công lập; chủ cơ sở 160/160 nhóm/lớp mầm non tư thục trên địa bàn.

            Tại Lớp tập huấn, các đồng chí Báo cáo viên đã triển khai các chuyên đề: (1) Chính sách pháp luật về lao động trong các nhóm/lớp mầm non độc lập; (2) Chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục; (3) Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ tại các Cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Đây là những vấn đề đang được quan tâm trong tổ chức quản lý nhà nước và hoạt động của Cơ sở, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, và nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm/lớp. Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, và được trả lời, làm rõ. Hội nghị cũng là hoạt động để tập trung triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non tư thục, giai đoạn 2023- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Sau đâu là một số hình ành của Hội Nghị: