Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long tổ chức Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024

       Thực hiện Kế hoạch số 637/SGDĐT-VP, ngày 01/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 08/3/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long về Kế hoạch triển khai Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024; Phòng GD&ĐT thành phố đã triển khai tới các trường có cấp tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

         Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp, pháp luật tới học sinh phổ thông, nhất là trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Phát triển tư duy thực tế về xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện góp phần phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

        Cuộc thi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia với 02 hình thức: Vẽ tranh cổ động (đối với khối Tiểu học) và thi viết đối với khối Trung học cơ sở. Kết thúc Cuộc thi tại các trường, đã có 381 tác phẩm gửi về Phòng GD&ĐT để tham gia thi cấp thành phố (trong đó 233 bài vẽ và 148 bài viết). Nhiều bài viết/vẽ được trình bày sạch, đẹp, hình ảnh minh hoạ phong phú, thể hiện được nội dung và cảm xúc sâu sắc

           Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi cấp thành phố đã tổ chức chấm và lựa chọn 23 bài đạt giải (02 giải nhất, 04 giải nhì, 04 giải Ba; 13 giải khuyến khích); đồng thời gửi 10 bài dự thi cấp tỉnh.. Một số trường được ghi nhận, đánh giá cao trong việc triển khai: Tiểu học Hạ Long, Bãi Cháy, Lê Hồng Phong; THCS Trọng Điểm, Trần Quốc Toản,; TH&THCS Vũ Oai, Bằng Cả,…

            Cuộc thi đã được triển khai hiệu quả và mang lại ý nghĩa tích cực, lan toả. Qua Cuộc thi còn là sự tổng hợp các kinh nghiệm, giải pháp để ngành GD&ĐT, các nhà trường vận dụng trong thực tiễn về công tác phòng, chống bạo lực học đường, lao động trẻ em mà thực tiễn đang đặt ra.