Thông báo gửi báo giá thuê phần mềm tuyển sinh đầu cấp các trường học công lập trên địa bàn thành phố