Hội nghị bồi dưỡng chính trị năm 2020

Ngày 20-21/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hạ Long đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị, Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT năm học 2020 – 2021.

Văn bản Phòng GD&ĐT 
 
  • Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động năm học 2020-2021 (09/10/2020)
    Ngày 8/10/2020, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT, Liên Đoàn lao động Thành Phố Hạ Long và sự nhất trí của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Dân long trọng tổ chức "Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021", để triển khai kế hoạch năm học mới và đề ra những biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
  • Hội nghị bồi dưỡng chính trị năm 2020 (28/08/2020)
    Ngày 20-21/8/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hạ Long đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị, Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long, lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT năm học 2020 – 2021.
Văn bản nhà trường 
Thông tin nhà trường