Chiến Lược Phát Triển nhà Trường

1.1 Vị trí, diện tích: Trường THCS Hà Trung có diện tích là 6200m2 nằm trên địa bàn phường Hà Trung, một phường vùng miền núi của Thành phố, thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh 1.2 Truyền thống: Tiền thân của trường THCS Hà Trung là trường PTCS Nguyễn Bá Ngọc, ngôi trường mang tên vị anh hùng dân tộc được thành lập từ năm ............ Đến năm 1993 theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo Dục – Đào tạo về việc phân chia cấp học đã tách ra thành hai trường. Khối tiểu học là trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, khối trung học là trường THCS Hà Trung.

Lịch công tác 
Hôm nay: Chủ Nhật - 14/08/02022
Hiện không có dữ liệu!

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS HÀ TRUNG

1.1 Vị trí, diện tích: Trường THCS Hà Trung có diện tích là 6200m2 nằm trên địa bàn phường Hà Trung, một phường vùng miền núi của Thành phố, thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Sinh nhật lớp
Tin tức phòng GD&ĐT 

HỘI THẢO VỀ GIÁO DỤC STEM QUA KHÔNG GIAN SÁNG CHẾ

Cùng với sự phát triển không ngừng về khoa học kĩ thuật và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đưa chương trình giảng dạy STEM vào các trường học phổ thông là chủ trương lớn, xuyên suốt của Nhà nước và Bộ giáo dục, đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và được đánh giá là xu hướng tiếp cận khoa học kĩ thuật phù hợp cho học sinh, góp phần hình thành nguồn nhân lực công nghệ cao trong tương lai.