Giới thiệu 

Bộ máy cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HẠ LONG