Video nhà trường 
Giới thiệu 
* Giới thiệu về nhà trường    * Sổ vàng nhà trường
Nằm trên địa bàn phường Hà Tu, Thành phố  Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, là một ngôi trường mang tên người nữ anh hùng Minh Hà.   * Kế hoạch phát triển giáo dục
  * Thông tin đội ngũ
  * Thông tin về cơ sở vật chất
Danh sách học sinh 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 082015 Công khai thông tin năm học 2015-2016 17/08/2015
Thời khóa biểu - Lịch thi 
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 TKB_K1 Khối 1
2 TKB_K2 Khối 2
3 TKB_K3 Khối 3
4 TKB_K4 Khối 4
5 TKB_K5 Khối 5
Liên hệ 
Trường Tiểu học Minh Hà
Địa chỉ: Phường Hà Tu - TP. Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3.637.997 - 033 3.835087
Email: c1minhha.hl.quangninh@moet.edu.vn
Website: http://halong.quangninh.edu.vn/c1minhha/default.aspx
Chất lượng giáo dục 
Phần mềm học tập 
Thống kê truy cập